Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου για την ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στο νησί, με την υποστήριξη δύο ειδικοτήτων-εργαστηρίων. Πρόκειται για την ειδικότητα Μαγειρικής και την ειδικότητα Τουριστικών Επαγγελμάτων και ο Δήμος θα αναλάβει την υποχρέωση να μισθώσει κτίριο και να καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες. Σύμφωνα με την εισήγηση του θέματος, στον Δήμο Σκιάθο λειτουργεί Ειδικό Δημοτικό Σχολείο δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά με ειδικές ικανότητες να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους. Στόχος του Δήμου είναι η προσπάθεια να τους διασφαλίσει πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση χωρίς διακρίσεις και σε ίση βάση με τους άλλους. Σε αυτό το πλαίσιο έχει σταλεί το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1466/10.2.2021 έγγραφο του δημάρχου προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας προτείνοντας την ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στη Σκιάθο, διότι στον Δήμο δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη εκπαιδευτική δομή Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μένουν μετέωροι, αφού αποφοιτήσουν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο.Τα ΕΕΕΕΚ έχουν υποχρεωτικές παρουσίες και είναι εξατάξια, ωστόσο, η φοίτηση σε αυτά διαρκεί συνήθως από 6-8 έτη και εξαρτάται από την ηλικία της πρώτης εγγραφής, τη συνέπεια και συνέχεια της φοίτησης, κ.λπ. Οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (π.χ. Γλώσσα, Μαθηματικά, Γυμναστική, Μουσική, Καλλιτεχνικά, κ.λπ.), καθώς και αποκτούν γενικές κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και προ-επαγγελματικές δεξιότητες, ενώ συνήθως παράλληλα συμμετέχουν και σε εργαστηριακά μαθήματα (π.χ. Κηπουρική, Μαγειρική, Αργυροχρυσοχοΐα, κ.λπ.). Ουσιαστικά τα ΕΕΕΕΚ αποτελούν μια φυσική συνέχεια των Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και παρέχουν εκπαίδευση σε πολλαπλά επίπεδα και στάδια, έως την ηλικία των 20-22 ετών. Μετά από διερεύνηση των αναγκών που υπάρχουν στο νησί, πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι να λειτουργήσει ΕΕΕΕΚ στη Σκιάθο με την υποστήριξη δύο ειδικοτήτων- εργαστηρίων, Μαγειρικής και Τουριστικών Επαγγελμάτων, ούτως ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να απορροφηθούν από τις τοπικές επιχειρήσεις του νησιού.

Περισσότερα Εδω