Skyros – driving from Linaria to Kalamitsa bay, 2010

August 2010, driving on the road from Linaria to Kalamitsa bay. guidando sulla strada tra Linaria e la baia di Kalamitsa.

ΠΗΓΗ