Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού του υπουργείου Περιβάλλοντος, που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 22 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 16 μg/m3, στις 23 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 16 μg/m3, στις 24 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 19 μg/m3, στις 25 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 23 μg/m3, στις 26 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 27 μg/m3, στις 27 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 32 μg/m3 και στις 28 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 31 μg/m3.
Τα pm 2,5 κατέγραψαν κατέγραψαν στις 22 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 11 μg/m3, στις 23 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 11 μg/m3, στις 24 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 14 μg/m3, στις 25 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 16 μg/m3, στις 26 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 17 μg/m3, στις 27 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 21 μg/m3 και στις 28 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 22 μg/m3.
Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι 25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).
Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr

Περισσότερα Εδω