Makedonski Jazik – Sedmi Cas.wmv

Материјалот е позајмен од весникот на Македонците во Грција „Нова Зора» www.novazora.gr.

ΠΗΓΗ