Η ΔΕΥΑΜΒ ανακοινώνει πως το νερό της Αγριάς είναι καθαρό από χλωριόντα και παραθέτει τα αποτελέσματα των αναλύσεων που αφορούν σε κοινή δειγματοληψία της ΔΕΥΑΜΒ με την Δ/νση Υγείας που διενεργήθηκε στις 23/8. Η δειγματοληψία αφορούσε στα χλωριόντα και στα νιτρικά καθώς σε ότι αφορά στις υπόλοιπες παραμέτρους (υδράργυρο κλπ) σε επανειλημμένες κοινές δειγματοληψίες ΔΕΥΑΜΒ & Δ/νσης Υγείας που διενεργήθηκαν μετά την διακοπή λειτουργίας της γεώτρησης “Τρύπιο Λιθάρι”, δεν υπήρξαν ευρήματα.
Η ΔΕΥΑΜΒ τονίζει ότι το νερό της Αγριάς πληροί απολύτως τα οριζόμενα, από την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322, όρια για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.

Περισσότερα Εδω