Σύμφωνα με τις μετρήσεις του σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 29 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 34 μg/m3, στις 30 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 25 μg/m3 και στις 31 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 22μg/m3.
Τα pm 2,5 κατέγραψαν κατέγραψαν στις 29 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 21 μg/m3, στις 30 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 15 μg/m3 και στις 31 Μαρτίου μέσο όρο τιμών 13 μg/m3.
Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι 25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).
Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr

Περισσότερα Εδω