Το ιδιωτικό jet SPEC N67ZS στο αεροδρόμιο της Σκιάθου