Το γαλάζιο συναντάει αρμονικά το πράσινο στον Κολιό

Music: Deep Blue Dream – Eric Serra