Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 του έργου «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου»» προϋπολογισμού 805.560 ευρώ. Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας των ΣΥΔ είναι ο Δήμος Βόλου.«Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 χρηματοδοτούμε τη λειτουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), δυναμικότητας 6 και 8 ατόμων αντίστοιχα, στην Παιδόπολη Αγριάς» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας   υποστηρίζει  με όλους τους πόρους που διαθέτει, δράσεις και δομές που προσφέρουν σε πολλούς ανθρώπους, ευκαιρίες και δυνατότητες να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Προτεραιότητές μας είναι η απασχόληση, οι θέσεις εργασίας και οι δίκαιες και ίσες ευκαιρίες για όλους. Οι δράσεις μας αντικατοπτρίζουν την ανθρωπιά και την κοινωνική προσφορά της Αυτοδιοίκησης, που πρώτα από όλα οφείλει να στέκεται δίπλα στους πολίτες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Στεκόμαστε με σοβαρότητα και ευαισθησία δίπλα σε κάθε προσπάθεια που καταπολεμά τις κοινωνικές ανισότητες και κάθε μορφής διάκριση» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο αφορά στην χρηματοδότηση της λειτουργίας έως 31/10/2023 δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), δυναμικότητας 6 και 8 ατόμων αντίστοιχα, στην Παιδόπολη Αγριάς για παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (διαβίωσης, φροντίδας, ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης, κατάρτισης και ενσωμάτωσης), που θα περιλαμβάνουν:

1. Εκπαίδευση στην αυτόνομη διαβίωση και τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και γενικά στην κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα στην κοινότητα, μέσω της διαμόρφωσης ατομικού προγράμματος των ενοίκων με την καθοδήγηση και υποστήριξη του προσωπικού στην πορεία προς την αυτονομία, την ένταξη διάφορων δραστηριοτήτων στην καθημερινή τους ζωή όπως προσωπική υγιεινή, εξωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες, εργασία στην ανοιχτή αγορά εργασίας κλπ.

2. Λειτουργία βάσει δομημένου καθημερινού προγράμματος με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και λειτουργικότητα των ενοίκων στην κοινότητα.

3. Παροχή φαρμακευτικής και ιατρικής φροντίδας βάσει του αναλυτικού ιστορικού ιατρικού που τηρείται στη δομή: φροντίδα για την φαρμακευτική αγωγή καθώς και περιοδική ιατρική παρακολούθηση των ενοίκων σε συνεργασία με τους γονείς και τις αρμόδιες ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και μέριμνα για πιθανή μετακίνηση σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Οφέλη

Μέσω του έργου θα επιτευχθεί :

• συνεργασία με διάφορους φορείς της κοινότητας για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων των ενοίκων

• απασχόληση και εκπαίδευση σε προεπαγγελματικές δραστηριότητες

• κοινωνικοποίηση (τακτικές έξοδοι στην κοινότητα και ενεργός συμμετοχή σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα)

• εκπαίδευση και πρακτική στην χρήση μέσων συγκοινωνίας κ.α.

• ψυχαγωγία

Απώτερος σκοπός του έργου  είναι:

• ο σεβασμός της προσωπικότητας κάθε ατόμου και του πρωταρχικού του δικαιώματος για ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση με ενεργή ένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον και σε χώρο διαφορετικό από τον χώρο της τυχόν εργασίας του

• η αποφυγή “περιθωριοποίησης” ή/και “ιδρυματοποίησης” των ατόμων με αναπηρία και η υποστήριξη της αυτονομίας τους

• η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και της ιδιωτικότητας των ενοίκων

• η αντιμετώπιση του ζητήματος της διαβίωσης – κατοικίας των προσώπων με νοητική υστέρηση δια βίου. Οι ΣΥΔ αποτελούν κατοικίες και η διαβίωση των ατόμων αυτών εντός της δομής δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί κλειστή περίθαλψη ή νοσηλεία

• η προαγωγή της προσωπικής ολοκλήρωσης και κοινωνικοποίησής τους.

Περισσότερα Εδω