Μοιράσου το αρθρο!

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής τα πόθεν έσχες (δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης) των πολιτικών που αφορούν στη χρήση του 2020 και κατατέθηκαν το 2021.

Δείτε αναλυτικά τα περουσιακά στοιχεία και το πόθεν έσχες των βουλευτών Μαγνησίας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι δηλώσεις περουσιακής κατάστασης των συζύγων τους.

Βουλευτές Νέας Δημοκρατίας

Ζέττα Μακρή

Εισοδήματα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος:

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΑ: 11.975,21

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΟΤΗΤΑ: 3.532,59

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ,
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ: 35.405,76

ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ: 6.022,00

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 5,30

Kαταθέσεις:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ : 2.258,49

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /

ΤΑΜΙΕΤΗΡΙΟΥ: 12,70

TΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /

ΤΑΜΙΕΤΗΡΙΟΥ: 0,25

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /

ΤΑΜΙΕΤΗΡΙΟΥ: 21.390,39

ALPHA BANK ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ: 3,27

ALPHA BANK ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ: 10.670,79

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΣ 44.208,20

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ : 67,69

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΣ 1 19,75

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ : 3,53

Aκίνητα: 26

Χρήστος Μπουκώρος

Εισοδήματα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος:

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΑ 8.002,50

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 33.500,08

ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 36.161,64
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5,31

Καταθέσεις:

ETE ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 7.041,68

EUROBANK ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 450,00

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΣ 1 45,69

EUROBANK ΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 5,62

ETE AE ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 1,77

ALPHA BANK ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1 8,96

Aκίνητα: 2

Κωνσταντίνος Μαραβέγιας

Εισοδήματα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος:

AΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 600,00

ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 600,00

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΑ 3.128,25

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 35.475,15

ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 800,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ,
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 45.057,13

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 0,28

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 94,96

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10.813,32

Καταθέσεις:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 23,71

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 3.589,60

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 304,17

ΕΤΕ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 23.648,69

ΕΤΕ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1.674,74

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 0,14

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 0,02

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 319,49

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1.696,74

ALPHABANK ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 907,32

ALPHABANK ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 2.521,44

ΕΤΕ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 4,60

ΕΤΕ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 234,03

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 4,53

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 539,15

ΕΤΕ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 99,83

EUROBANK ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 50,45

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 9,72

Ακίνητα: 20

Aθανάσιος Λιούπης

‘Εσοδα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος:

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 11,64

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ,
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 28.141,32

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΟΤΗΤΑ 5.768,58

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΑ 5.115,95

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΑ 5.643,53

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,
ΔΑΝΕΙΑ, ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑ
ΑΛΛΟΔ., ΕΦΑΠΑΞ ΚΛΠ 1.000,00

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΟΤΗΤΑ 2.502,40

Kαταθέσεις:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 0,69

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 13.538,06

ALPHA ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 0,68

EUROBANK ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 9,14

ALPHA ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 11,70

ALPHA ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1.177,67

ALPHA ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 120,45

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 14.681,65

ΑLPHA ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 11,70

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 877,59

Aκίνητα: 30

Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος:

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΑ 2.764,50

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ,
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 68.486,40

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 25,46

Kαταθέσεις:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1,96

ALPHA BANK ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 0,78

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 92.463,17

ALPHA BANK ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 4.190,71

Ακίνητα: 0

Kατερίνα Παπανάτσιου

Έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος:

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 921,62

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΑ 40.381,14

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 8,52

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ,ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Κ.Λ.Π.(ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΦΟΡΟΛΟΓ. ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ,
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ) 46.887,00

ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ 90,00

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,
ΔΑΝΕΙΑ, ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑ
ΑΛΛΟΔ., ΕΦΑΠΑΞ ΚΛΠ 1.000,00

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΟΤΗΤΑ 9.522,98

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΑ 1.994,94

Καταθέσεις:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 3.000,18

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1.510,69

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 16.463,89

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 49,50

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1.496,07

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 40.004,94

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 276,09

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 0,56

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 11.941,67

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 5.428,34

EUROBANK ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ / ΟΨΕΩΣ /
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 6,55

Ακίνητα: 34

Περισσότερα Εδω