1.     

Έγκριση 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2.     

Έγκριση 19ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και 8ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3.     

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2021 (Γ΄Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4.     

Έγκριση Διαχειριστικών Μελετών Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Ρεντίνας και Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Λουτροπηγής του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

5.     

Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

6.     

Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης για την είσοδο – έξοδο, στο αγροτεμάχιο αρ. 460 αναδασμού Αμπέλου 2004, ιδιοκτησίας κ. Αποστολόπουλου Δημητρίου του Ξενοφών, σε αγροτική οδό εκτός οικισμού Αμπέλου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

7.     

Περί μεταφοράς του Γραφείου ΕΦΚΑ, το οποίο στεγάζεται στην Τ.Κ. Ματαράγκας, στην Δ.Κ. Σοφάδων και υποβολή αιτήματος προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

8.     

Ανάκληση των αριθμ. 56 & 103/2021 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός μελών του Δ.Σ. «ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Περισσότερα Εδω