Στο Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλίας, Μελισσάτικα – Βόλος, στις 9 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, θα συνεδριάσει το περιφερειακό συμβούλιο Θεσσαλίας για την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας στις εγκαταστάσεις της Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο (ΕΠΜΜΜ ΑΓΕΤ Βόλου) και για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση &
Λειτουργία Πλωτού Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) «ΑΡΓΩ»,
Δήμου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.4”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Περισσότερα Εδω