Λήγει στις 17 Ιουνίου η προθεσμία για τις 100 θέσεις αορίστου χρόνου στο ΔΕΔΔΗΕ.

Αναλυτικά οι θέσεις είναι: Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Αχαΐα): Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ 3, Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ 3, Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών ΔΕ 12. Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Θεσσαλονίκη): Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών ΔΕ11, Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ 3, Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ 2. Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου Πειραιώς: Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ 10, Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ 17, Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών ΔΕ 14, Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ 8. Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (Φθιώτιδα): Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών ΔΕ 11, Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ 3 και Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΠΕ 3.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον ΔΕΔΔΗΕ αποκλειστικά μέσω του www.deddie.gr. Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει στις 17.06.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη προσόντα πρόσληψης, κατατάσσεται ανά ειδικότητα απασχόλησης και κωδικό θέσης σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία Εκπαίδευσης), κριτηρίων.

Αναλυτικά ολη η προκήρυξη εδω.

Περισσότερα Εδω