Συνολικά επτά προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προβλέπει ο προγραμματισμός του Δήμου Αλμυρού για το 2021, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Οι προσληφθέντες με βάση τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, θα απασχοληθούν για την κάλυψη αυξημένων εποχικών αναγκών σε καίριους και ευαίσθητους τομείς όπως είναι αυτοί των Διοικητικών Υπηρεσιών, των Τεχνικών Υπηρεσιών και της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.
Σύμφωνα με την απόφαση οι προσλήψεις που θα γίνουν μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) αφορούν δυο άτομα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με οκτάμηνες συμβάσεις, ένα άτομο ΠΕ Μηχανολόγο – Μηχανικό με οκτάμηνη σύμβαση, ένα άτομο ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών με οκτάμηνη σύμβαση, ένα άτομο ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου με οκτάμηνη σύμβαση, ένα άτομο Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων και ένα άτομο ΔΕ Μαγείρων με εντεκάμηνες συμβάσεις αντίστοιχα.

Περισσότερα Εδω