Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό 23ης Οκτωβρίου του Δήμου Λαρισαίων, λόγω εκτέλεσης εργασιών επέκτασης δικτύου ομβρίων και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογών».

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών επέκτασης δικτύου ομβρίων και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογών, αποφάσισε τα εξής: |

  1. Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό 23ης Οκτωβρίου του Δήμου Λαρισαίων (στο ρεύμα εξόδου) και στο τμήμα αυτής από την οδό Λάμπρου Κατσώνη έως την οδό Κανάρη, από 07:30′ ώρα του Σαββάτου (27-11-2021) έως την 18:00′ ώρα της Κυριακής (28-11-2021), λόγω εκτέλεσης εργασιών επέκτασης δικτύου ομβρίων και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογών.
  2. Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται

σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ενδιαφερόμενο και η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου προς την οδό Νικηταρά, θα επιτρέπεται μέσω των οδών Κατσώνη, Νικηταρά και Χρυσοχόου ενώ η διέλευση των οχημάτων που κατευθύνονται στο ρεύμα εισόδου της οδού 23ης προς το κέντρο της πόλης, θα γίνεται με προσαρμογή του πλάτους της λωρίδας.

  1. Ο αιτών, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών μεταστέγασης, να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων εργασιών.
  2. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κλπ) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
  3. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
  4. Μετά το πέρας των εργασιών οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.
  5. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).
  6. Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, παρακαλείται για την εκτέλεση της παρούσας, την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 και την υποβολή στην Υπηρεσία μας της σχετικής εκθέσεως, την επίδοση της στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες & φορείς, με αποδεικτικό επίδοσης το οποίο θα τηρηθεί στο αρχείο της Υπηρεσίας της καθώς και στη λήψη επιβαλλομένων μέτρων αρμοδιότητάς του.
Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Περισσότερα Εδω