Εν όψει της θερινής – αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος Παλαμά ευελπιστεί στη καλή συνεργασία των δημοτών του όσον αφορά το σοβαρό θέμα των ακαθάριστων οικοπέδων – γηπέδων – εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίων πόλης.

Σε πολλά σημεία παρατηρείται υψηλή βλάστηση με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα βλάπτεται και η αισθητική της πόλης μας και των κοινοτήτων μας αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010και την απόφαση 140/2016 άρθρο 22 του Δ. Σ. του Δήμου Παλαμά,πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, επίσης στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Σε όσους δεν συμμορφώνονται, ο Δήμος υποχρεούται να προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό επιβάλλοντας πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου. Βεβαιώνεται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Για τους λόγους αυτούς, σας παρακαλούμε να διατηρείτε τους χώρους των οικοπέδων σας καθαρούς με δική σας ευθύνη και δαπάνη.

Πιστεύουμε ακράδαντα στην άμεση ανταπόκρισή σας και το έμπρακτο ενδιαφέρον σας, έτσι ώστε οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις καθώς και τα πρόστιμα που προβλέπονται από την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τις Υπηρεσίες μας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, να μη τύχουν εφαρμογής στο Δήμο μας και στην περίπτωσή σας.  

Τα κομμένα χόρτα και κλαδέματα, απαγορεύεται να εναποτίθενται στα παρακείμενα πεζοδρόμια. Τα χόρτα από την αποψίλωση των οικοπέδων, πρέπει να μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες αυτών, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Δήμου Παλαμά στη θέση (ΛΑΚΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗ). Τα κλαδιά θα μεταφέρονται στο εργοστάσιο “ΣΑΚΚΑ” στο 2ο χιλ. Παλαμά – Βλοχού.

Αν διαπιστωθούν παραβάσεις θα πιστωθούν τα ανάλογα πρόστιμα που προβλέπονται από τον νόμο. Παρακαλούμε για την συμμόρφωση όλων των δημοτών

Περισσότερα Εδω

Περισσότερα Εδω