Μοιράσου το αρθρο!

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων που δίνει voucher έως και 1.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά τους εργαζόμενους άνω των 18 ετών, που απασχολούνται σε όλους τους κλάδους, ενώ η εκπαίδευση δίνει έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Συγκεκριμένα το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

50-250 ώρες κατάρτιση σε ψηφιακές και «πράσινες δεξιότητες» υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας
Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 1.000 ευρώ
Πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων για ψηφιακές δεξιότητες
Σημειώνεται πως η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% των συνολικών ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για να πάρετε μέρος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με πάροχους κατάρτισης (ΚΕΚ) και να δηλώσετε ενδιαφέρον για εγγραφή στο πρόγραμμα. Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση, ισχύει ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

Τα κριτήρια για τα voucher
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύπτουν τις εξής τρεις βασικές προϋποθέσεις:
Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
Ηλικία άνω των 18 ετών
Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως αν η σύμβαση τους είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
Τέλος, σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού και όταν κάνουν την αίτηση αλλά και όταν εισέρχονται στο πρόγραμμα.

Περισσότερα Εδω