Μια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία αποκτούν πλέον τα Δικαστήρια του Βόλου αυτή του Συμβούλου Υπηρεσίας

Το νεοκλεγέν  Διοικητικό συμβούλιου του Δικηγορικού Συλλόγου μετά από ομόφωνη απόφασή του στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την συγκρότησή του σε σώμα αποφάσισε την καθιέρωση του θεσμού του συμβούλου υπηρεσίας όπου καθημερινά με την λειτουργία των Δικαστηρίων ένα μέλος του Διοικητικού συμβουλίου θα επιλαμβάνεται και θα είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που άπτονται τα θέματα του Δικηγορικού συλλόγου  Βόλου

Ακολουθεί η κάτωθι ανακοίνωση του Δικηγορικού συλλόγου Βόλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου  με την από 07-01-2022/Θέμα 1ο Απόφασή του, αποφάσισε ομόφωνα την λειτουργία Συμβούλου Υπηρεσίας, για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την καθημερινή άσκηση καθηκόντων των κ.κ. Συναδέλφων, είτε στο πλαίσιο της αμιγώς δικαστηριακής δραστηριότητας τους, είτε στο πλαίσιο της εκπροσώπησης εντολέων  τους ενώπιον κάθε είδους διοικητικών Αρχών.

Με την ίδια Απόφαση προδιαγράφηκε το πλαίσιο λειτουργίας του Συμβούλου Υπηρεσίας, ως εξής:

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του και προς εξυπηρέτηση αυτών, ο Σύμβουλος  Υπηρεσίας θα έχει, αν αυτό είναι δυνατόν, φυσική παρουσία στο Πρωτοδικείο Βόλου (έδρα Δ.Σ.Β. κ.λ.π.) – κατά τις ώρες λειτουργίας του Συλλόγου – , επιλαμβανόμενος ζητημάτων που τίθενται σε αυτόν από μέλη του Δ.Σ.Β. ή και διαπιστώνονται από τον ίδιο ως δυσλειτουργίες ή προσκόμματα στην άσκηση των δικηγορικών του καθηκόντων.

Στον Σύμβουλο Υπηρεσίας, παρέχεται η γενική εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να αντιμετωπίζει τα αναφυόμενα ζητήματα με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της παράστασης ενώπιων των Δικαστικών, Εισαγγελικών  και εν γένει  διοικητικών Αρχών.

Ο Σύμβουλος Υπηρεσίας καταγράφει συνοπτικά τα αντιμετωπιζόμενα ζητήματα και τις ενέργειες, στις οποίες τυχόν προχώρησε , κατά την  άσκηση των καθηκόντων του, σε ειδικό βιβλίο (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ.Σ.Β.), το οποίο υπογράφεται από τον εκάστοτε Σύμβουλο Υπηρεσίας.

Η εκ μέρους του Συμβούλου Υπηρεσίας άσκηση καθηκόντων είναι συμπληρωματική με αυτή των οργάνων Διοίκησης του Δ.Σ.Β., με τα οποία  θα συνεργάζεται προς ενημέρωσή τους και τυχόν κοινές ενέργειες αντιμετώπισης των ζητημάτων που ανακύπτουν.

Το μηνιαίο Πρόγραμμα Συμβούλου Υπηρεσίας θα εγκρίνεται με Απόφαση του Δ.Σ. και θα αφορά στον επόμενο της έγκρισης μήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 1. 10/01/2022 –  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (6972893140)
 2. 11/01/2022 – ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΑΛΑΦΑΤΗ (6977082348)
 3. 12/01/2022 – ΑΡΓΥΡΩ ΧΡΥΣΟΧΟΥ  (6974451325)
 4. 13/01/2022 – ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (6948101422)
 5. 14/01/2022 –  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΑΒΗ (6973737461)
 6. 17/01/2022 – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ (6948519032)
 7. 18/01/2022 – ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ (6977355966)
 8. 19/01/2022 – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΦΗΣ (6942636923)
 9. 20/01/2022 – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (6979776912)
 10. 21/01/2022 – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ (6932445045)
 11. 24/01/2022 – ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (6973308851)
 12. 25/01/2022 – ΛΥΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑ (6974727089)
 13. 26/01/2022 – ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ (6945750217)
 14. 27/01/2022 – ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (6973824933)
 15. 28/01/2022 – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ (6948519032)
 16. 31/01/2022 – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ (6945709789)

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Αν. Στρατηγόπουλος Ερασμία Νικ. Καλαφάτη

Περισσότερα Εδω