Μοιράσου το αρθρο!

Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής – δημόσιας), κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2023, στο σύνολο της χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.543 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 368.611 m2 επιφάνειας και 1.500.558 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 15,3% στον αριθμό των οικοδομικών άδειών, μείωση κατά 13,3% στην επιφάνεια και μείωση κατά 20,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2023 ανήλθαν σε 1.522 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 353.421 m2 επιφάνειας και 1.436.015 m3όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 14,2% στην επιφάνεια και μείωση κατά 21,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Oι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2023, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 21 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 15.190 m2 επιφάνειας και 64.543 m3όγκου. το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Φεβρουάριο 2023,είναι 4,3%. κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάρτιο 2022 έως τον Φεβρουάριο 2023, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 25.208 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.567.106 m2 επιφάνειας και 25.256.455 m3όγκου.σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 3,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 9,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,0% στον όγκο.

Kατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαρτίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 3,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 10,7% στην επιφάνεια και μείωση κατά 4,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022.

Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,5%. Το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 1,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 3,6% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του έτους 2022 (πίνακας 5). κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 1,1% στον αριθμό των οικοδομικών άδειών, αύξηση κατά 0,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 3,0% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2022.

Περισσότερα Εδω