Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε  ισχύ επί της Ε.Ο. Μακρυχωρίου – Ευαγγελισμού, λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης της οδού, σε διάφορα τμήματα σε όλο το μήκος της, για το χρονικό διάστημα από 28-07-2022 έως 31- 12-2022».

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών, αποφάσισε τα εξής:

Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με εκ περιτροπής κυκλοφορία για την ημερήσια ζώνη, σε διάφορα τμήματα σε όλο το μήκος της Επαρχιακής Οδού Μακρυχωρίου – Ευαγγελισμού για το χρονικό διάστημα από 28-07-2022 έως 31-12-2022, προκειμένου εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης της οδού και σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής Απόφασης Έγκρισης Κυκλοφορίας Ρυθμίσεων του έργου «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας/ Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

  1. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με μερική ή ολική κατάληψη της μιας λωρίδας κυκλοφορίας και την εκ περιτροπής διεξαγωγή της κυκλοφορίας από εναπομείναν τμήμα της οδού ή εκτροπή της.
  2. Κατά την διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.
  3. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή τους, κ.λ.π.) να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
  1. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης (οριζόντιες και κάθετες) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
  2. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία με ασφάλεια των πεζών

που χρησιμοποιούν την οδό και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).

  1. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική & έκτακτη) της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε καλή κατάσταση καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία. Προς τούτο, αλλά και για να διασφαλιστεί αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας, να γίνεται συστηματική επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας, με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου, που θα αποδεικνύεται με τη χρήση του προβλεπόμενου ημερολογίου.
  2. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
  3. Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν την ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
  4. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γάτας, κλπ) δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής τόσο για χα οχήματα όσο και για τους πεζούς.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούχαι καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και συντηρείο την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχυουσα Νομοθεσία, τις απαιχούμενες πινακίδες σήμανσης, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων.

  1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση χων πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με χο Ν. 4313/2014 (Α-261). δημοσίευση της σύμφωνα με το~ άρθρο 109 του Ν.2696/1999, την κοινοποίηση της παρούσας στους εμπλεκόμενους φορείς και στον ενδιαφερόμενο και χη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητάς του,
Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Περισσότερα Εδω