Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο 3° χιλ. της Επ. Οδ. Αμπελώνα – Δελερίων. Η Αστυνομική Διευθυνση Λάρισας αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, λόγω αυξημένου όγκου υδάτων Τιταρήσιου ποταμού, αποφάσισε τα εξής:

  • Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση της διέλευσης κάθε είδους οχήματος, στην «Χ/Θ 3+000» της Επ. Οδού Αμπελώνα – Δελερίων και συγκεκριμένα στο ύψος του Τιταρήσιου ποταμού, λόγω αι σημείο και για το χρονικό διάστημα από ώρα 17:30 ώρα Tncέως ότου εκλείψουν οι ως άνω λόγοι.
  • Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεταιαπό εναλλακτικές διαδρομές ως ακολούθως:

α. Επ. Οδός Αμπελώνα – Βρυότοπου – Ροδιάς – Δελερίων.

β. Ν.Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης – Δ/ση Δελερίων – Δελέρια και αντίστροφα.

-Ο Δήμος Τυρνάβου υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια αυξημένου όγκου υδάτων να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία την πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εν λόγω περιοχή.

  • Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες

αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποπο (Α-261).

Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί ήθηκε με το Ν. 4313/2014

-Το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, στο οποίο κοινοποιείτο για την εκτέλεσή της, τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο κοινοποίηση της παρούσας στους εμπλεκόμενους φορείς, την των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και συναφείς διατάξεις, την επίβλεψη για την υλοποίησή τι αρμοδιότητάς του.

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Περισσότερα Εδω