Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ.42 του Δήμου Λαρισαίων, λόγω εργασιών φορτοεκφόρτωσης οικοδομικών υλικών

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας αποβλέποντας στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων κατά τον χρόνο τέλεσης των εργασιών, αποφάσισε:  

  1. Τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ.42 του Δήμου Λαρισαίων και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μανδηλαρά έως τη συμβολή της με την οδό Ηπείρου, την Παρασκευή (12-07-2024) κατά τις ώρες 07:00-09:00, λόγω εκτέλεσης εργασιών φορτοεκφόρτωσης οικοδομικών υλικών
  2. Κατά την διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από την ενδιαφερόμενη και ενδεικτικά μέσω των οδών Μανδηλαρά και Ηπείρου
  3. Η αιτούσα υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων εργασιών
  4. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (A261)

5. Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, παρακαλείται για εκτέλεση της παρούσας, τη δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999, την κοινοποίηση της παρούσας στους εμπλεκόμενους φορείς και τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητάς του.

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ελάτε στην ομάδα μας στο viber για να ενημερώνεστε πρώτοι για τις σημαντικότερες ειδήσεις

Περισσότερα Εδω