Προκειμένου οι υποεπιτροπές καταγραφής και αποτίμησης ζημιών σε γεωργικές γαίες, πάγιο κεφάλαιο, πρώτες ύλες και αποθηκευμένα προϊόντα, που προκλήθηκαν από τη θεομηνία-πλημμύρα της 18ης -19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε αγροτικές επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών να προχωρήσουν στην αποτίμηση ζημιών, οι   ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας επί της Λ. Δημοκρατίας 46, στην Καρδίτσα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση για καταβολή αποζημίωσης
  2. Δήλωση ΟΣΔΕ 2020
  3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

    ως επαγγελματίας αγρότης

  1. Αριθμός λογαριασμού τραπέζης

-Για τις γεωργικές γαίες που διαβρώθηκαν ή καλύφθηκαν με φερτά υλικά:

Α. τίτλοι κυριότητας

Β. δελτίο παροχής υπηρεσιών από τον κάτοχο του μηχανήματος καθαρισμού και τους κατόχους φορτηγών  αυτοκινήτων απομάκρυνσης των φερτών υλικών

-Για τις γεωργικές αποθήκες που υπέστησαν ζημιές:

  Να είναι νομίμως υφιστάμενες (οικοδομική άδεια  και Ε9)

 Τιμολόγια αγοράς υλικών, εργατικά

-για αντλίες, ηλεκτροκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες και λοιπό πάγιο εξοπλισμό:

Τιμολόγιο αγοράς ή πρόσφατο προτιμολόγιο ή τιμολόγιο επισκευής

-για πρώτες ύλες που καταστράφηκαν(λιπάσματα, ζωοτροφές, κλπ):

Τιμολόγιο αγοράς

ΠΡΟΣΟΧΗ !  Οι αγρότες, των οποίων οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις επλήγησαν από την ανωτέρω αναφερόμενη θεομηνία και οι ζημιές τους δηλώθηκαν μόνον μέσω του ΕΛΓΑ στην κατηγορία Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (πρώην ΠΣΕΑ),υποχρεούνται και αυτοί να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας.

 

Για την Ομάδα Εργασίας

Ο Αντιπεριφερειάρχης     Κοινωνικής Πρόνοιας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

 

Νικόλαος Καραγιάννης

Περισσότερα Εδω