Νέο Διοικητικό πρόστιμο ύψους διακοσίων ευρώ επιβλήθηκε από την Π.Υ Καρδίτσας σε ιδιοκτήτη οικοπέδου στην Τ.Κ Μεσενικόλα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση ο ιδιοκτήτης έκαιγε ξηρά χόρτα κατά παράβαση του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. 9/2021 Π.Δ/ξης – ΦΕΚ 1923 τ. Β΄/13.5.2021)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ υπ’ αριθ. 9/2021 (Υπ’ αριθ. 15005 οικ. Φ.700.9 – ΦΕΚ 1923 τ. Β΄/13.5.2021)
Άρθρου 12 (Άναμμα φωτιάς σε οικοπεδικούς χώρους)
Απαγορεύεται στους οικοπεδικούς χώρους και ακάλυπτους χώρους των παρ. 2.1.α και 2.2. του άρθρου 1 της παρούσας το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, σε καύσιμη φυτική ύλη που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και κλαδιά, η ποώδης βλάστηση, τα φρύγανα, καθώς και τα κατακείμενα ξηρά κλαδιά, κλπ., σε αποθηκευμένα ή εγκαταλελειμμένα εύφλεκτα, αναφλέξιμα ή εκρήξιμα υλικά που βρίσκονται μέσα σε αυτούς.

Περισσότερα Εδω

Περισσότερα Εδω