Η Μυτιλήνη απο ψηλά

Η πόλη μας από μια άλλη οπτική γωνία..

ΠΗΓΗ