Η Υφυπουργός Παιδείας κ. Ζέττα Μακρή συμμετείχε στις Ημέρες Σταδιοδρομίας, που διοργάνωσε το Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Τρικάλων, σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τον Δήμο Τρικκαίων, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας αλλά και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, την Παρασκευή 26 Μαρτίου.Η κ. Μακρή ευχαρίστησε το Κ.Ε.Σ.Υ. Τρικάλων, που, με το διαρκές και ανεξάντλητο ενδιαφέρον του, βρίσκει τρόπους να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς.

«Οι Ημέρες Σταδιοδρομίας από το Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΚΕΣΥ Τρικάλων, είναι η αφορμή για τη σημερινή μας συνάντηση. Μια δράση, που θα διαρκέσει δυο ημέρες, αλλά η απήχησή της θα συνοδεύει τα παιδιά μας για πολύ καιρό ίσως και για μια ζωή».

Το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της ανάδειξης του μαθήματος του επαγγελματικού προσανατολισμού και επιδιώκει την εισαγωγή του ως υποχρεωτικού από την Α’ Γυμνασίου σε όλα τα σχολεία της χώρας.

«Ο  Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός πρέπει να είναι μια ώρα με σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους, που θα αποτελέσει εφόδιο  για τα παιδιά μας, και θα έχει αναντικατάστατο όφελος για τους μαθητές, που σε αυτό το ηλικιακό στάδιο αρχίζουν να συνειδητοποιούν την προσωπικότητά τους και το χαρακτήρα τους, να ανακαλύπτουν τον εαυτό τους και τα ενδιαφέροντά τους.

Ο θεματικός κύκλος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων  «Δημιουργώ και Καινοτομώ», η ενότητα «Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία – Χτίσε νέες ιδέες και δώσε νέες λύσεις» και η υποθεματική «Δράσεις δημιουργικότητας και καινοτομίας –  Νεανική Επιχειρηματικότητα – Ρομποτική – Νέες τεχνολογίες – Γνωρίζω τα επαγγέλματα», αποτυπώνουν με ακρίβεια το περιεχόμενο και τη στόχευση του συγκεκριμένου καινοτόμου εργαστηρίου.

Δίνουμε προτεραιότητα στη γνωριμία των μαθητών με τα σύγχρονα επαγγέλματα, που αναμένεται να κυριαρχήσουν στο άμεσο μέλλον και τους εφοδιάζουμε με δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες και δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού».

Η κ. Μακρή  τόνισε προς τους εκπαιδευτικούς: «Δε θα μείνουμε στις δηλώσεις, υπογραμμίζουμε την ανάγκη άμεσης ανταλλαγής καλών πρακτικών και ποιοτικής συνεργασίας, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων ενημερωτικού χαρακτήρα σε θέματα σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις επικαιροποιημένες προτάσεις σας για την παρουσία του Σ.Ε.Π. στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.

Θα συνεργαστούμε ουσιαστικά και θα θέσουμε γερές βάσεις, ώστε μαθήτριες και μαθητές να γνωρίσουν τις δυνατότητές τους αλλά και την επαγγελματική τους κλίση, με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση και καταξίωση αλλά και την  προσωπική τους ολοκλήρωση και ανταμοιβή.

Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός, είναι το κλειδί της επιτυχίας! Ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας να ξεκλειδώσουν το μέλλον τους!»

Περισσότερα Εδω