Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αυτό του Μουσείου της Πόλης. Η ανακατασκευή μιας παλαιάς αποθήκης και η μετατροπή της σε Μουσείο έχει κοστίσει 2,6 εκατομμύρια ευρώ και έρευνα οικονομικών επιθεωρητών, μετά από αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Θ», ξεδίπλωσε όλη τη «βεντάλια» του σκανδάλου. Ανύπαρκτες εταιρείες, εικονικά τιμολόγια και διόγκωση δαπανών, συνθέτουν το «παζλ» των χρημάτων που κατέβαλαν οι πολίτες, σύμφωνα με το πόρισμα «φωτιά», που είχε εκδοθεί το 2014. Οι αποκαλύψεις για τις «δουλειές» που στήθηκαν είναι φοβερές, ενώ στο Βόλο είχαν κληθεί και Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων, για ένα έργο με υπέρβαση 66,75%. Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2005 από το δημοτικό συμβούλιο, με προϋπολογισμό 1,6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ξεπέρασε τα 2,6 εκατομμύρια, με τον εργολάβο να διεκδικεί ακόμα 600.000 ευρώ.
Η εταιρεία δικαιώθηκε από τα δικαστήρια
Ο Δήμος Βόλου άσκησε στις 28-1-2014 αγωγή στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας κατά της κοινοπραξίας «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.- ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Κ. Ε.Δ.Ε », που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο « ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Τ.Ε», που εδρεύει στη πόλη της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, που νόμιμα εκπροσωπούνται από τους Κοσμά Δαμιανίδη κατοίκου Βέροιας , Βασιλείου Αραμπατζή κατοίκου Βέροιας. , Θεόφιλου Βασιλειάδημε αίτημα « Να αναγνωριστεί η εξόφληση, μέχρι του ποσού του 1.019.047 ευρώ, των 8ου, 9ου, 10ου, 11ου, 12ου, 13ου, 14ου, 15ου, 16ου και 17ου λογαριασμών του έργου « Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της πόλης», ανάδοχος του οποίου, μετά από διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στις 24.7.2006, αναδείχθηκε η πρώτη των αντιδίκων.
Η κοινοπραξία « ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΤΕ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β. ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Κ. Ε.Δ.Ε», άσκησε στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας την από 24.4.2019 αγωγή του κατά του Δήμου Βόλου με την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί ότι ο Δήμος Βόλου υποχρεούται να της καταβάλλει ποσό 1.033.520,08 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο άθροισμα των επιμέρους κονδυλίων των 8ου, 9ου, 10ου, 11ου, 12ου, 13ου, 14ου, 15ου, 16ου, 17ου, 18ου και 19ου λογαριασμών ( περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α) που δεν εξοφλήθηκαν καθώς και να αναγνωριστεί η υποχρέωση του Δήμου Βόλου σε καταβολή των νόμιμων, κατά το π.δ. 166/2003 (Α΄138), τόκων από την παρέλευση μηνός μετά τη λήξη της μηνιαίας προθεσμίας ελέγχου εκάστου των ανωτέρω λογαριασμών, άλλως από την υποβολή της οικείας για κάθε λογαριασμό όχλησης, άλλως από την επίδοση της αγωγής, όπως τα χρονικά αυτά σημεία ορίζονται ειδικότερα στο εισαγωγικό δικόγραφο.
Οι αγωγές συνεκδικάσθηκαν στη δικάσιμο της 7ης Ιουλίου 2020 του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, το οποίο με την 130/2021 απόφαση του απέρριψε την αγωγή του Δήμου Βόλου (ΑΓ3/28-1-2014), δέχθηκε εν μέρει την αγωγή της «Κοινοπραξίας» και αναγνώρισε ότι ο Δήμος Βόλου « υποχρεούται με την προσκόμιση των νόμιμα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το σκεπτικό, να καταβάλλει στην ενάγουσα κοινοπραξία ποσό ενός εκατομμυρίου τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και οκτώ λεπτών ( 1.033.520,08) απορρίπτοντας το σχετικό αίτημα για την καταβολή τόκων.
Ο δήμος Βόλου θα αποφασίσει την προσβολή της απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας ασκώντας αίτηση αναίρεσης στο Σ.τ.Ε για την αναίρεση της.

Όλο το ιστορικό του σκανδάλου -Τι διαπίστωσαν τα πορίσματα
Στις 15 Ιανουαρίου του 2011 η «Θ» δημοσίευσε αναλυτικό αποκλειστικό ρεπορτάζ για το Μουσείο «μαύρη τρύπα», μετά τις δηλώσεις πρώην ταμία του δήμου Βόλου, ότι ο κατασκευαστής του έργου δεν δικαιούται να διεκδικεί ούτε ευρώ από τον Δήμο, μιας και έχει πληρωθεί στο ακέραιο, με ποσά που προκάλεσαν έλλειμμα περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ στα Νομικά Πρόσωπα του πρώην δήμου Βόλου.
Οι επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσαν, σύμφωνα με το πόρισμα που κατέθεσαν, ότι η «Κατασκευαστική Κοινοπραξία Βασιλειάδης Δημοσθένης ΑΤΕ –ΑΡΑΜΠΑΤΖΉΣ Β-ΔΑΜΙΑΝΊΔΗΣ Κ.ΕΔΕ», έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της για εργασίες που φέρονται να εκτελέστηκαν από υπεργολάβους συνολικής αξίας 514.080 ευρώ. Τιμολόγια όμως που σύμφωνα με το πόρισμα σκόπιμα δεν συμπεριέλαβε στις συγκεντρωτικές δηλώσεις μαζί με τα υπόλοιπα τιμολόγια που έλαβε. Και αυτό γιατί τα χρήματα δεν δηλώθηκαν από τους αντίστοιχους υπεργολάβους. Αναλυτικά στο πόρισμα παρουσιάζεται όλη η διαδρομή των εικονικών τιμολογίων, που όπως επισημαίνουν οι επιθεωρητές δεν μπορούν να αποτελούν κόστος του Μουσείου της Πόλης.
Στο πόρισμα αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης για το έργο ύψους 1.073.641,41 ευρώ και σε ποσοστό 66,75%. Έναντι της αρχικής σύμβασης ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, το κόστος τελικά ανήλθε σε 2,3 εκατομμύρια ευρώ.
«Σύμφωνα με τους οικονομικούς επιθεωρητές δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος των επιμετρήσεων και των πιστοποιήσεων του έργου.
Όπως αναφέρει το πόρισμα, ο δήμος επιβαρύνθηκε επί πλέον με το ποσό του 1.593.450 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί δηλαδή όση περίπου και η αρχική προϋπολογισθείσα αξία στη σύμβαση του έργου (1.608.514 ευρώ).
Από τις δημοτικές υπηρεσίες έχουν εκδοθεί συνολικά 17 εντολές πληρωμής συνολικής αξίας 2.648.092 ευρώ.
Έχουν τιμολογηθεί από την ανάδοχο κοινοπραξία και έχουν εξοφληθεί από τον δήμο μόνο οι εντολές πληρωμής που αντιστοιχούν σε 7 γραμμάτια συνολικής αξίας 1. 648.693 ευρώ. Εκκρεμεί η τιμολόγηση και η εξόφληση για τις εντολές πληρωμής συνολικής αξίας 999.458 ευρώ. Ο δήμος Βόλου δεν έχει προχωρήσει στην εξόφληση του ποσού, έχει προχωρήσει σε δύο αγωγές ενώπιον του διοικητικού εφετείου Λάρισας, εναντίον της κατασκευάστριας εταιρείας, των μελών της και του εργολάβου Θ. Βασιλειάδη, ισχυριζόμενος ότι το ποσό αυτό έχει ήδη προεισπραχθεί από τον ανάδοχο και ότι καταβλήθηκε από τον πρώην ταμία του δήμου Βόλου.
Ανάδοχος του έργου είναι η ΚΞ Δημοσθένης ΑΤΕ-Αραμπατζής Β- Δαμιανίδης Κ.ΕΔΕ, που ανήκει στη ΔΟΥ Αλεξάνδρειας, η οποία σύμφωνα με το πόρισμα, κατά παράβαση του Νόμου, χωρίς γνωστοποίηση και χωρίς έγκριση από το Δήμο Βόλου, ίδρυσε νέα Κοινοπραξία με τον ίδιο σκοπό στη Θεσσαλονίκη, την «Βασιλειάδης Δημοσθένης ΑΤΕ-Αραμπατζής Β-Δαμιανίδης Κ ΕΔΕ”, αναθέτοντάς σε αυτή την κατασκευή του έργου. Η ανάθεση του έργου αυτού σε άλλη κατασκευαστική κοινοπραξία, χωρίς τη σχετική γνωστοποίηση στον κύριο του έργου, στέρησε τον δήμο Βόλου πέραν τον άλλων, να εξακριβώσει εάν η κοινοπραξία αυτή είχε άδειες, τα προσόντα και γενικά όλα τα εχέγγυα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία για να κατασκευάσει με ασφάλεια το έργο. Το έργο μπορεί να έχει ολοκληρωθεί πλην όμως η τεχνική υπηρεσία του δήμου αγνοεί παντελώς ποιος το κατασκεύασε», αναφέρει χαρακτηριστικά το πόρισμα.

Και συνεχίζει το πόρισμα για το πρόσωπο που εμφανιζόταν ως κατασκευαστής του Μουσείου: «Στο Νόμο ορίζεται ότι η ανάδοχος Κοινοπραξία του έργου, πρέπει να διατηρεί ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 70% στην κατασκευαστική. Στην προκειμένη περίπτωση κατά παράβαση του Νόμου η ανάδοχος συμμετέχει με το ελάχιστο ποσοστό 10% και ο Θ. Βασιλειάδης με ποσοστό 90%. Επίσης στο καταστατικό της Κοινοπραξίας ορίζεται ότι όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση βαρύνουν αποκλειστικά τον Θ. Βασιλειάδη, ενώ η ανάδοχος κοινοπραξία δεν επιβαρύνεται με καμία απολύτως δαπάνη, δηλαδή δαπάνες μισθωμάτων, προσωπικού, εξοπλισμού, αμοιβές προσωπικού.
Από την έρευνα προέκυψε ότι ο Θ. Βασιλειάδης μπορεί να μην ήταν μέλος της αναδόχου Κοινοπραξίας, αλλά ορίστηκε αντίκλητος της αναδόχου και στη συνέχεια με πληρεξούσιο από συμβολαιογραφείο της Αλεξάνδρειας, ως εκπρόσωπός της και ως αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατασκευή του έργου.
Μετά από μεγάλη καθυστέρηση στην κατασκευή του έργου έγινε απένταξη από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στις 3-5-2010, αλλά το ποσό που εισέπραξε ο δήμος Βόλου δεν έχει καταλογιστεί και δεν υπάρχει καμία εντολή για την επιστροφή του, από την διαχειριστική αρχή.
Πλαστά και εικονικά
τιμολόγια 408.170 ευρώ
Στην έκθεσή τους αναφέρουν: «Από τη σύγκριση του κόστους που πιστοποιήθηκε μέχρι τις 31/12/2011 για το έργο, σε σχέση με τις εντολές πληρωμής ποσού 2.317.577 ευρώ, σε σχέση με το ποσό των 1.690.748 ευρώ του κόστους που καταχωρήθηκε στα βιβλία για το ίδιο χρονικό διάστημα προκύπτει διαφορά ποσού 627.006 ευρώ. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα σημαντικού μεγέθους κόστος που έχει πιστοποιηθεί στο έργο ότι έχει εκτελεστεί, αλλά δεν αντιστοιχίζεται με το κόστος που προκύπτει στα βιβλία του κατασκευαστή και το οποίο πρέπει να αιτιολογηθεί, ακόμη και στην περίπτωση που αφαιρεθεί και το εργολαβικό κέρδος. Δηλώθηκε καθαρό εργολαβικό κέρδος στις δηλώσεις εισοδήματος 21.072,09 ευρώ.
Σύμφωνα με έκθεση του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας στις 28-3-2014 τα φορολογικά στοιχεία που φέρεται ότι εξέδωσε η υπεργολάβος εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΚ. ΖΑΜΠΑ και ΣΙΑ ΕΕ» στην ανάδοχο Κοινοπραξία με έδρα της Αλεξάνδρεια, για τεχνικά έργα στο (υπό έλεγχο) έργο, ουδέποτε εκτελέστηκαν, αφού τα τιμολόγια βρέθηκαν εικονικά και πλαστά στο σύνολό τους, συνολικής αξίας 408.170 ευρώ», αναφέρει το πόρισμα και επισυνάπτεται και αναλυτικός πίνακας με τα πλαστά τιμολόγια.
Και συνεχίζει το πόρισμα: «Επίσης στην υπεργολάβο ΑΙΚ. Ζαμπά διενεργείται και τακτικός έλεγχος από την ΔΟΥ Πολυγύρου, ο οποίος είναι σε εξέλιξη, αλλά δεν προσκομίστηκαν τα βιβλία και τα στοιχεία, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει γιατί έχει διαβιβάσει δελτία πληροφοριών σε πολλές ΔΟΥ της χώρας αφού φέρεται να έχει εκδώσει για τα έτη 2002-2010 τιμολόγια ύψους 5.322.894,01 ευρώ, ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα οι αγορές της ήταν 80.564.08 ευρώ. Επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω τιμολόγια η κατασκευαστική κοινοπραξία (του Μουσείου) αφού τα καταχώρισε στα βιβλία της, σκόπιμα δεν τα ανάγραψε στη συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων μαζί με τα υπόλοιπα, αφού γνώριζε ότι η ΑΙΚ. ΖΑΜΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δεν θα υπέβαλλε την αντίστοιχη δήλωση και δεν θα γινόταν ουδέποτε διασταύρωση».
Εντοπίστηκε και εταιρεία «φάντασμα»
Η Κοινοπραξία που είχε αναλάβει το Μουσείο συνεργάστηκε σε κάποια έργα και μια εταιρεία HLCOΑΕ. «Τα φορολογικά στοιχεία που φέρεται να εξέδωσε η υπεργολάβος HLCO ΑΕ στην κατασκευαστική κοινοπραξία για τεχνικά έργα, ουδέποτε εκτελέστηκαν, γιατί φέρεται να εκτελέστηκαν από ανύπαρκτη εταιρεία. Τα τιμολόγια κατά τον χρόνο έκδοσής τους είναι εικονικά κατά το Νόμο αφού αποδείχθηκε ότι η εταιρεία είχε διακόψει τις εργασίες της από τον Ιανουάριο του 2006 και φέρεται να εκτελεί έργα στο Βόλο το 2009, αξίας 105.910.000 ευρώ.
Επισημαίνουμε αναφέρουν οι επιθεωρητές ότι τα παραπάνω τιμολόγια η κατασκευαστική κοινοπραξία αφού τα καταχώρισε στα βιβλία της , σκόπιμα δεν τα ανέγραψε στη συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων μαζί με τα υπόλοιπα, αφού γνώριζε ότι η HLCO ΑΕ, δεν υπέβαλλε δήλωση και δεν θα γινόταν ποτέ διασταύρωση.
Διαπιστώθηκε από την έρευνα ότι στις 31/12/2005 τέθηκε η HLCO ΑΕ σε εκκαθάριση, με πέρας της διαδικασίας την 8/11/2006 και υπέβαλλε δήλωση διακοπής εργασιών. Κατά συνέπεια ήταν αδύνατον να φέρεται να εκτελεί τεχνικά έργα στο Μουσείο του Βόλου και να εκδίδει φορολογικά στοιχεία στο έτος 2009, δηλαδή μετά από 4 χρόνια εκκαθάρισης και τρία χρόνια διακοπής εργασιών».
Οι οικονομικοί επιθεωρητές έλεγξαν τα φορολογικά στοιχεία που φέρεται ότι εξέδωσε η υπεργολάβος εταιρεία «ΑΛ. ΠΕΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», αξίας 374.639,12 ευρώ.
«Διαπιστώθηκε ότι και στην περίπτωση αυτή η εξόφληση έγινε με μετρητά, και στη χρήση 2010. Ενώ οι συμβαλλόμενοι είχαν την υποχρέωση να δηλώσουν τιμολόγια συνολικής αξίας 392.020 ευρώ, δηλώθηκαν και από τα δύο μέρη τιμολόγια μόνο 6.274.00 ευρώ.
Επισημαίνουμε αναφέρουν οι επιθεωρητές «ότι τα παραπάνω τιμολόγια η κατασκευαστική κοινοπραξία αφού τα καταχώρισε στα βιβλία της, σκόπιμα δεν τα ανέγραψε στη συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων μαζί με τα υπόλοιπα, αφού γνώριζε ότι η ΑΛ. ΠΕΡΙΔΗΣ ΕΠΕ θα υπέβαλλε την αντίστοιχη δήλωση με τα ίδια ποσά και δεν θα γινόταν αντιληπτό στη διασταύρωση . Τα φορολογικά στοιχεία που φέρεται να εξέδωσε η υπεργολάβος ΑΛ. ΠΕΡΙΔΗΣ ΕΠΕ για τεχνικά έργα στο Μουσείο, ήταν αξίας 251.280,40 ευρώ».
Οι επιθεωρητές τονίζουν ότι εντοπίστηκε και εταιρεία «ΠΕΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε η οποία ήταν ενεργή επιχείρηση από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Δεκέμβριο του 2008. Τα τιμολόγια που εξέδωσε για το Μουσείο βρέθηκαν καταχωρημένα στα βιβλία της, αλλά για τις χρήσεις 2007 και 2008 δεν υπέβαλλε δηλώσεις ΦΠΑ καθώς και δηλώσεις εισοδήματος. Τα ελεγχόμενα τιμολόγια στη χρήση 2007 δηλώθηκαν τόσο από την ίδια την εταιρεία όσο και από την Κοινοπραξία του Μουσείου, στη χρήση όμως του 2008 δηλώθηκαν μόνο από την Κοινοπραξία. Τα οφειλόμενα ποσά φπα καταλογίστηκαν από την αρμόδια ΔΟΥ. Επίσης από τη ΔΟΥ καταλογίστηκαν για τις χρήσεις 2003-2007 σημαντικού μεγέθους πρόστιμα για ΦΠΑ και παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων, συνολικής αξίας 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για εικονικά τιμολόγια. Επίσης χρήζει διερεύνησης η ασυμφωνία του συμφωνητικού με τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, τα οποία εκδόθηκαν υπερτιμημένα με το ποσό των 94.360 ευρώ».

ethessalia

Περισσότερα Εδω