Εργασίες καθαρισμού, τσιμεντοστρώσεων και συντήρησης του χώρου έγιναν από τη Δημοτική αρχή στο χώρο του Δημοτικού Κοιμητηρίου

 Ειδικότερα σε τμήμα του κοιμητηρίου έγινε τσιμεντό-στρωση και σε άλλα τμήματα χαλικόστρωση και καθαρισμός, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των δημοτών στο χώρο και η επίσκεψη στα μνημεία των αγαπημένων τους προσώπων. Οι παρεμβά-σεις στο χώρο έγιναν από την τεχνική υπηρεσία καθώς και τις υπηρεσίες καθαριότητας και πρασί-νου. «Οι εργασίες που εκτελέσαμε στο κοιμητήριο ήταν απαραίτητες για να βελτιώσουν την κατά-σταση σε ένα τμήμα του χώρου. Κάναμε το ελάχιστο για να διατηρούμε το χώρο, όπου οι συνδημό-τες μας έχουν προσφιλή τους πρόσωπα, αξιοπρεπή και καθαρό. Ταυτόχρονα σχεδιάζουμε μια συ-νολική αναμόρφωση του χώρου» δήλωσε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος.

Περισσότερα Εδω