Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Λαρισαίων και το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας συνεχίζοντας τις δράσεις για την Επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση του 1821 με τίτλο «200 Χρόνια παρελθόν· πόρος για το μέλλον» πραγματοποιείΕπιστημονικό Συνέδριο, με θέμα:

“Από το 1821 ως τη Θεσσαλία, μια επανάσταση δρόμος: δάνεια και κληρονομιές”

Σκοπός του είναι η ανάδειξη της περιοχής της Θεσσαλίας στα εθνικοαπελευθερωτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, πολιτικά, εκκλησιαστικά δρώμενα που διαμόρφωσαν τη νεοελληνική ταυτότητα, στην προεπαναστατική, επαναστατική και μετεπαναστατική περίοδο μέχρι την απελευθέρωσή της και την ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό.

Το Συνέδριο πραγματοποιείται διαδικτυακά στις 19, 20 και 21 Νοεμβρίου στη Λάρισα, καθώς οι υγειονομικές συνθήκες επιβάλλουν τη συγκεκριμένη μορφή διεξαγωγής του, με στόχο την ασφάλεια διοργανωτών, ομιλητών και συμμετεχόντων.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις διακεκριμένων προσκεκλημένων ακαδημαϊκών από όλη τη χώρα καθώς και εισηγήσεις από ένα ευρύ φάσμα επιστημών, καλύπτοντας μεγάλο εύρος της περί την Επανάσταση του 1821 θεματολογία.

Τα πρακτικά του Συνεδρίου, τα οποία περιλαμβάνουν τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων, θα εκδοθούν ηλεκτρονικά σε e-book με ISBN.

Η παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου είναι ελεύθερη ακολουθώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο για κάθε διαφορετική μέρα του Συνεδρίου.

19 Νοεμβρίου – 1η ημέρα: https://youtu.be/gjURg5s58ho

20 Νοεμβρίου – 2η ημέρα: https://youtu.be/0d3avPger9Q

21 Νοεμβρίου – 3η ημέρα: https://youtu.be/efoqTEwCP3Q

Φόρμα εγγραφής συμμετοχών, φόρμα υποβολής ερωτημάτων καθώς και περισσότερες πληροφορίεςόπως και το πρόγραμμα του Συνεδρίου υπάρχουν διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο των δράσεων της ΠΔΕ Θεσσαλίας:

https://pdethess1821.sites.sch.gr/

Το πρόγραμμα

Π α ρ α σ κ ε υ ή 1 9 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 2 1

17:00-17:30 Προσέλεύσή Σύμμετεχόντων – Εγγραφές
17:30-18:00
Χαιρετισμοί
Υπούργός Παιδείας και Θρήσκεύμάτων κ. Νίκή Κεραμέως
Υφύπούργός Παιδείας και Θρήσκεύμάτων κ. Ζωή Μακρή
Γενικός Γραμματέας Π/θμιας, Δ/θμιας & Ειδικής Αγωγής κ. Αλέξανδρος Κόπτσής
Περιφερειάρχής Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός
Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννής
Περιφερειακός Διεύθύντής Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σής Θεσσαλίας
Οργανωτικός Σύντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Συνεδρία
Προεδρείο:
Ιουλία Κανδήλα
Αναστάσιος
Μάτος
18.00-18.30
Προσκεκλημένος ομιλητής
Η μετάλλαξή τής κοινωνίας τήν περίοδο 1821-1830
Θάνος Βερέμης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
18.30-18.45
Από τή Βοσνία στήν προσάρτήσή τής Θεσσαλίας και τής Άρτας: Οι διεθνείς
σύγκύρίες και ή στάσή τής Ελλάδος τήν περίοδο 1875 – 1881
Ιωάννης Μαυρίδης
Ασκούμενος Δικηγόρος, Msc Πανεπιστήμιου Βιέννης
18.45-19.00
Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα: Οι θεσσαλικές πόλεις μέσα από τις σελίδες
οθωμανικών εμπορικών οδήγών κατά τα έτή 1880-1900
Δρ Σοφία Δημουλά
Πολιτικός Μηχανικός
19.00-19.15
Λεήλασίες και αύθαιρεσίες των Οθωμανών στήν περιοχή τής Θεσσαλίας.
Κώστας Σπανός
Συνταξιούχος Δάσκαλος – Εκδότης «Θεσσαλικού Ημερολογίου»
19.15-19.45
Προσκεκλημένος ομιλητής
Ο οθωμανικός στρατός στήν Ελλήνική Επανάστασή
Σουκρού Ιλιτσάκ
Διδάκτωρ Ιστορίας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ
Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών
Σπουδών (Ρέθυμνο)
19.45-20.00 Συζήτηση – Ερωτήσεις
Μουσική 20.00-20.30
Ταινία μικρού μήκούς με τίτλο:
“Αναζητώντας τους ‘Ηρωες του 1821 μέσα από τις Τέχνες”
Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Σ ά β β α τ ο 2 0 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 2 1 ( π ρ ω ι ν έ ς σ υ ν ε δ ρ ί ε ς )
1η Συνεδρία
Προεδρείο:
Νικόλαος
Παύλου
Αλεξάνδρα
Κουρουτάκη
09.00-09.15
Γεωργάκής Ολύμπιος
Μαλβίνα Κοντού
Ασκούμενη Δικηγόρος, Msc
09.15-09.30
Η Επανάστασή τού 1821 στή Μαγνήσία
Κατερίνα Σπανοπούλου
Εκπαιδευτικός, Med Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Μακρινίτσας
09.30-09.45
Ο αρματολισμός στή Θεσσαλία και ή σχέσή αρματολών-κοινότήτας. Η
οικογένεια των Μπασδέκήδων τού Πήλίού
Καλλιόπη Γουργιώτου
Φιλόλογος, MEd Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
09.45-10.00
Η Ραψάνή και οι ξεσήκωμοί τού 19ού αιώνα, μέσα από τα τοπικά τοπωνύμια
τής κοινότήτας.
Χάϊδω Πανταζή
Βιβλιοθηκονόμος MSc
10.00-10.15
Μορφές τού προεπαναστατικού αγώνα: Διονύσιος ο Σκύλόσοφος, μία
παρεξήγήμένή μορφή ή θύμα ψεύδών ειδήσεων (fake news);
Δημήτριος Σπυρόπουλος
Εκπαιδευτικός, MEd
10.15-10.45
Προσκεκλημένος ομιλητής
«Τίνος είναι το παιδί;». Ο τόπος και οι κλεφταρματολοί στο δήμοτικό
τραγούδι
Ευάγγελος Αυδίκος
Ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
10.45-11.00 Σύζήτήσή – Ερωτήσεις
11.00-11.15 Δ ι ά λ ε ι μ μ α
2η Συνεδρία
Προεδρείο:
Αναστασία
Φακίδου
Κωνσταντίνος
Παναγιώτου
11.15-11.45
Προσκεκλημένη ομιλήτρια
Τέχνή και Επικαιρότήτα: Η εικαστική παρούσία τού Θεόφιλού Χατζήμιχαήλ
στο Πήλιο και ή επικαιροποίήσή τής Επανάστασής τού 1821
Ευαγγελία Διαμαντοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ
11.45-12.00
Εικαστικές αποτύπώσεις Θεσσαλών Αγωνιστών τού 1821 Η περίπτωσή των
Γεωργίού Καραϊσκάκή, Χριστόδούλού Χατζήπέτρού και Νικολάού Στούρνάρή
Γιώργος Ναθαναήλ
Δρ Λαογραφίας ΔΠΘ
12.00-12.15
H Τούρκοκρατούμενή Λάρισα τής Τέχνής των χαρακτικών
Κωνσταντίνα Πατσή
Φιλόλογος MBA Staffordshire University
12.15-12.30
Εικαστικές αποδόσεις και προσλήψεις Θεσσαλών αγωνιστών τού `21. Η
σύμβολοποίήσή τής μορφής τού Γ. Καραϊσκάκή και Ρ. Φεραίού στον
“Ακαδήμαϊκό Ρομαντισμό” τού 19ού αιώνα και στον “Ελλήνοκεντρικό
Μοντερνισμό” τού Μεσοπολέμού.
Δρ Αλεξάνδρα Κουρουτάκη
Ιστορικός τέχνης, (Ε.ΔΙ.Π.) Πολυτεχνείου Κρήτης
12.30-12.45
Επανασύστασή 21 Θεσσαλία: Μια επετειακή έκθεσή για τα 200 χρόνια από
τήν Ελλήνική Επανάστασή από το Εθνικό Ιστορικό Μούσείο σε σύνεργασία
με το Λαογραφικό Ιστορικό Μούσείο Λάρισας. Παρούσίασή και εκπαιδεύτική
τής αξιοποίήσή.
Φανή Καλοκαιρινού
Διευθύντρια Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας
Αρχαιολόγος-Λαογράφος
Νικολέττα Ζυγούρη
Ιστορικός, Επιμελήτρια Συλλογών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου
12.45-13.00 Σύζήτήσή – Ερωτήσεις

Σ ά β β α τ ο 2 0 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 2 1 ( α π ο γ ε υ μ α τ ι ν έ ς σ υ ν ε δ ρ ί ε ς )
1η Συνεδρία
Προεδρείο:
Ευθύμιος
Λιάπης
Άρτεμις
Παπαδημητρίου
17.00-17.15
Η εκπαιδεύτική και εθνική σύμβολή των Μοναστήριών τού Ολύμπού κατά
τήν περίοδο τής Τούρκοκρατίας
Αναστάσιος Δαραράς
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
17.15-17.30
Η σύνεισφορά των δήμοτικών τραγούδιών των Θεσσαλικών Αγράφων στήν
πολιτική και πνεύματική αφύπνισή τού Ελλήνισμού. Τα Θεσσαλικά
τραγούδια των Αγράφων ως εκπαιδεύτικός μήχανισμός στήν Πρωτοβάθμια
Εκπαίδεύσή.
Μαρίνα Κρανιά
Φιλόλογος Med ΕΚΠΑ
Πολυξένη Μπριάνα
Αρχαιολόγος
17.30-17.45
Η σύμβολή τού Θεσσαλού Θεόκλήτού Φαρμακίδή στήν ανακήρύξή τής
ελλήνικής αύτοκέφαλής Ορθόδοξής Εκκλήσίας
Δρ Νικόλαος Παύλου
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ01 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
17.45-18.00
Τα Μαθήματικά Εγχειρίδια τού Θεσσαλού Λόγιού-Παιδαγωγού π. Στεφάνού
Κομμήτά (1762-1830) και ή σύμβολή τούς στή Παιδεία τού Γένούς
Δημοσθένης Χατζηλέλεκας
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
18.00-18.30 Προσκεκλημένη ομιλήτρια
Τύρναβίτες έμποροι λέξεων, σύγγραφείς, αντιγραφείς και αναγνώστες στις
παραμονές τής ελλήνικής επανάστασής
Παναγιώτα Τζιβάρα
Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
18.30-18.45 Σύζήτήσή – Ερωτήσεις
18.45-19.15 Δ ι ά λ ε ι μ μ α
2η Συνεδρία
Προεδρείο:
Αναστάσιος
Δαραράς
Σεραφείμ
Σπανός
19.15-19.30
Τύρναβίτες μαθήτές τής Σχολής τού Τύρνάβού εκπρόσωποι τού Διαφωτισμού
Κωνσταντίνα Πατσή
Φιλόλογος, MBA Staffordshire University
Ιωάννης Γιαννούλας
Φιλόλογος
19.30-19.45
Οι Θεσσαλοί τής Βιέννής και οι Φύσικές Επιστήμες τήν περίοδο τού
Νεοελλήνικού Διαφωτισμού
Βασίλειος Παππάς
Φυσικός Medu ΕΑΠ
19.45-20.00
Θεσσαλία: Σύζεύξή ιστορικού παρελθόντος & τούριστικού μέλλοντος
Βασίλειος Σπανός
Εκπαιδευτικός, Δρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
20.15-20.30 Σύζήτήσή – Ερωτήσεις

Κ υ ρ ι α κ ή 2 1 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 2 1 ( π ρ ω ι ν ή σ υ ν ε δ ρ ί α )
Συνεδρία
Προεδρείο:
Αγαθοκλής
Αζέλης
Βασίλειος
Νάστος
11.00-11.15
Διδάσκοντας κι εξερεύνώντας τήν Τοπική Ιστορία – Δ. Σ. Αργύροπούλίού
Θεολογία – Ιωάννα Γιώτσα
Δασκάλα, MSc Ιατρικής Σχολής
11.15-11.30
Μαθαίνω για τή ζωή τού Νικοτσάρα μέσα από τούς στίχούς δήμοτικών
τραγούδιών
Βελησσαρία Μπόνια
Δασκάλα, MEd
Αικατερίνη Βολίδου
Δασκάλα
11.30-12.00 Προσκεκλημένος ομιλητής
Από το παράδειγμα των Φύσικών Επιστήμών τής Νέας Εποχής στήν
παιδαγωγική θεώρήσή τού Spencer τού 19ού αι.
Γεώργιος Τζάρτζας
Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας
12.00-12.15
Νεοελλήνικός Διαφωτισμός και Εκπαίδεύσή στο Πήλιο πριν τήν Επανάστασή
τού 1821: Μια διδακτική προσέγγισή με τή χρήσή νέων τεχνολογιών και τής
ψήφιακής αφήγήσής για τήν αξιοποίήσή τεκμήρίων από τις Δήμόσιες
Ιστορικές Βιβλιοθήκες Ζαγοράς και Μήλεών
Αλέξανδρος Καπανιάρης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
12.15-12.30
Διδασκαλία τού μαθήματος τής Ιστορίας στήν πρωτοβάθμια εκπαίδεύσή με
βάσή μετανεωτερικά χαρακτήριστικά
Βασίλης Κωτούλας
Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας
Σεραφείμ Ασκητής
Δάσκαλος
Μιχάλης Παπαντώνης
Συνταξιούχος δάσκαλος
12.30-12.45
To «ήμιτελές» ΄21: τα «τούρκικά Άγραφα», ή «Καρδίτζα» και ο κάμπος στον
απόήχο τής Ελλήνικής Επανάστασής, 1840-1880. Μια ιστορία με αντικείμενα.
Φένια Λέκκα
Επιστημονικά υπεύθυνη Δικτύου Μουσείων Νομού Καρδίτσας,
Δρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
12.45-13.00 Σύζήτήσή – Ερωτήσεις
13:00-13.30 Λ ή ξ η – Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Περισσότερα Εδω