Επίσημα ανέλαβε τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Εθελοντισμού, Ειδικών Πληθυσμιακών – Κοινωνικών Ομάδων και Αλληλεγγύης ο κ. Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος.

Όπως από πολύ νωρίς είχε γράψει το karditsapress o νέος αντιδήμαρχος αντικατέστησε την κ. Ουρανία Σούφλα που υπέβαλε την παραίτησή της μετά τα όσα δημοσιοποιήθηκαν για τον εντοπισμό τροφίμων σε ιδιωτικό της χώρο.
Αναλυτικά η απόφαση του Δημάρχου

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού, Ειδικών Πληθυσμιακών – Κοινωνικών Ομάδων και Αλληλεγγύης με θητεία από 31.03.2021 μέχρι 31.08.2023 το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Θεοδωρόπουλο Θεόδωρο του Μιχαήλ και του μεταβιβάζουμε καθ’ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
► Την εποπτεία του προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού
► Την εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων
► Το συντονισμό των δράσεων με τους συναρμόδιους φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις για την ενθάρρυνση, προβολή και ανάπτυξη του εθελοντισμού με έμφαση στους τομείς της κοινωνικής αλληλεγγύης
► Την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας
► Την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας
► Το συντονισμό των δράσεων για την στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες
► Τη μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου
► Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας.
Ο ανωτέρω ορισθείς Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση ορισμού Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Περισσότερα Εδω