Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με πρωτοβουλία και συνεργασία του Συλλόγου Γονέων Πασχόντων με Μεσογειακή Αναιμία, του συλλόγου γονέων και  του συλλόγου προσωπικού του ΕΕΕΕΚ.Την στήριξη του σε αυτή την πρωτοβουλία έδειξε έμπρακτα και το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας Βόλου, δίνοντας αίμα, παρουσία και της αρμόδιας Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων – Εκδηλώσεων, κ. Αναστασίας Μορφογιάννη. “Αποδεικνύουμε με τη συμμετοχή μας σε τέτοιου είδους δράσεις, ότι δεν μένουμε περιορισμένοι μέσα στα στενά πλαίσια των καθηκόντων μας αλλά επεκτεινόμαστε ολοένα και περισσότερο σε διάφορες κοινωνικές πρωτοβουλίες. Εννοείται βέβαια ότι είναι αυτονόητη και δεδομένη, με οποιοδήποτε τρόπο περνά από το χέρι μας , η συμπαράσταση και στήριξη Συλλόγων Ατόμων με Αναπηρίες. Γιατί θέλουμε να γνωρίζει ο κόσμος ότι η Δημοτική Αστυνομία είναι μια κοινωνικού χαρακτήρα αστυνομία.”

Περισσότερα Εδω