Α/Α

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

WC AMEA

ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΕΑ

 

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

1

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

500,00 €

 

3.720,00 €

2

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

3

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

3.100,00 €

4

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

500,00 €

620,00 €

5

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

6

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

7

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

8

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

9

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

10

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

500,00 €

620,00 €

11

11o & 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

12

34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

500,00 €

620,00 €

13

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

14

9ο & 14o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

500,00 €

620,00 €

15

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

16

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

500,00 €

620,00 €

17

39ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

500,00 €

620,00 €

18

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

500,00 €

620,00 €

ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

19

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

2.500,00 €

500,00 €

 

3.720,00 €

20

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

500,00 €

620,00 €

21

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

22

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

23

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

24

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

25

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

26

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

27

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

28

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

500,00 €

620,00 €

29

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΗΣ

500,00 €

620,00 €

30

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

31

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ

500,00 €

620,00 €

32

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ

500,00 €

620,00 €

           

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

33

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

500,00 €

 

3.720,00 €

34

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 4o ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

35

2o ΚΑΙ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

500,00 €

620,00 €

36

5ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

37

2ο ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

500,00 €

620,00 €

38

1ο ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

500,00 €

620,00 €

39

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

2.500,00 €

500,00 €

3.720,00 €

           

ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ

60.000,00 €

19.000,00 €

   

ΚΑΘΑΡΗ ΔΑΠΑΝΗ (W.C. για ΑΜΕΑ και Ράμπες)

79.000,00 €

   

ΦΠΑ 24%

18.960,00 €

   

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

97.960,00 €

 

97.960,00 €

Περισσότερα Εδω