Προς έγκριση έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου η μελέτη και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο προϋπολογισμός της προμήθειας τους ανέρχεται σε 1.271.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» όπου ο Δήμος Βόλου επιχορηγείται με το ποσό των 1.155.000 ευρώ ενώ από δικούς του πόρους ο Δήμος θα καταβάλει το ποσό των 116.000 ευρώ. Η προμήθεια αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης καθώς είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου. Έτσι ο Δήμος Βόλου θα προκηρύξει διαγωνισμό για να προμηθευτεί τρία απορριμματοφόρα τύπου πρέσας χωρητικότητας 20-22m3, ένα γερανό χωρητικότητας 16m3, ένα χωρητικότητας12m3 και δύο χωρητικότητας 4-6m3.Από την Οικονομική Επιτροπή θα εγκριθεί και το πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη νέας γέφυρας Ε.Ο. Βόλου- Αθηνών στο Αλυγαρόρεμα, στη θέση Προφήτης Ηλίας, με τις προσβάσεις της», προϋπολογισμού 262.190 ευρώ. Η επιτροπή διαγωνισμού προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισμού την προσφορά της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.».

Περισσότερα Εδω