Έχοντας υπόψη την υπ’αριθμ.1/2021(ΦΕΚ Β’ 1554) Πυροσβεστική Διάταξη που αφορά στη ρύθμιση μέτρων για τη πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις, παρακαλούνται όσοι πρόκειται να προβούν σε καύση γεωργικών υπολειμμάτων για τη χρονική περίοδο έως 30 Απριλίου 2021, να ενημερώνουν από την προηγούμενη ημέρα την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Σκιάθου στο τηλέφωνο 2427023713 και το Δασαρχείο στο τηλέφωνο 2427022994, δηλώνοντας την θέση καύσης και να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας.
Σε διαφορετική περίπτωση οι παραβάτες θα υπόκεινται σε Ποινικές Κυρώσεις σύμφωνα με το Ν.4619/2019 ΦΕΚ Α59 άρθρο 265 του Ποινικού Κώδικα.

Περισσότερα Εδω