Θετική απάντηση στην αναφορά, που κατέθεσε ο Βουλευτής Ν. Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιος Λιούπης, έδωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με την ενίσχυση των υφιστάμενων Επιχειρηματικών Πάρκων και των Βιομηχανικών Περιοχών του Νομού Μαγνησίας και ειδικότερα της Α’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου.

Ο κ. Λιούπης θεώρησε εξαρχής επιβεβλημένη την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων βιομηχανικών υποδομών οργανωμένης εγκατάστασης των επιχειρήσεων και ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο να ληφθεί μέριμνα, ώστε να συμπεριληφθούν σε χρηματοδοτικά εργαλεία και οι υφιστάμενες δομές -εκτός των νέων βιομηχανικών περιοχών-, δεδομένου ότι αυξάνουν αυτόματα την ανταγωνιστικότητα, προσελκύουν επενδύσεις, βελτιώνουν το εισόδημα και την απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή, αναγνωρίζοντας την δίκαιη επιθυμία του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης της Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου.

Στην απάντησή του ο Υπουργός, μέσω του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ιωάννη Κυριάκου, τονίζει μεταξύ άλλων τα εξής : «Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, διά της αρμόδιας Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του δικτύου των υφιστάμενων Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς και τα οφέλη που θα προκύψουν για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις, την προσέλκυση νέων επενδύσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και την περιφερειακή ανάπτυξη, εξετάζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων αναβάθμισης υποδομών των υφιστάμενων ΒΙ.ΠΕ. τόσο από προγράμματα που θα ενταχθούν στη νέα προγραμματική Περίοδο 2021-2027 όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝΕΠ 2021-2025 (στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης). Όλα τα παραπάνω εξετάζονται και θα υλοποιηθούν υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία των ΟΥΜΕΔ (Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων), το οποίο βρίσκεται υπό διαμόρφωση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τήρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις».

Περισσότερα Εδω