Γευμα στο Carnayo για τον Ντανο(Γιώργο Αγγελόπουλο)