Δημοπράτηση Μελετών για την κατασκευή και βελτίωση λιμενικών υποδομών του Δήμου Νοτίου Πηλίου

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νοτίου Πηλίου προχώρησε στην έγκριση όρων της Διακήρυξης για την δημοπράτηση των Μελετών για τη κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση των λιμενικών υποδομών του, συνολικού προϋπολογισμού 933.500 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α.). Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

 

Η δημοπράτηση αφορά την εκτέλεση και εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών και μελετών αναφορικά με την αναβάθμιση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών στους οικισμούς: «Κόττες», «Αλογόπορος», «Μύλος», «Γεροπλίνα», «Μηλίνα», «Παλαιό Τρίκερι», «Κατηγιώργης», «Μουρτιάς», «Αγία Κυριακή», «Χόρτο».

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αποσκοπούν (i) στην ενίσχυση της θαλάσσιας σύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των οικισμών της Χερσονήσου της Μαγνησίας, της ηπειρωτικής χώρας και των νησιών του Αιγαίου, (ii) στην τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων που εξαρτώνται από τη θάλασσα, όπως η αλιεία, καθώς και (iii) στην ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισμού αναψυχής με δεδομένη τη στρατηγική γεωγραφική θέση του Δήμου ως προς το εγκατεστημένο δίκτυο τουριστικών λιμένων. Οι εν λόγω παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες με γνώμονα την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση σε οργανωμένες λιμενικές υποδομές, στις οποίες θα παρέχεται ασφαλές αγκυροβόλιο και κατά περίπτωση βασικές παροχές ρεύματος και ύδατος.

Ενδεικτικά προτεινόμενα έργα:

Κόττες (Τ.Κ. Τρικερίου)

Επέκταση του βόρειου κυματοθραύστη, κρηπίδωση του βόρειου αδιαμόρφωτου παραλιακού μετώπου, κατασκευή ράμπας ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών και ανακατασκευή του υφιστάμενου νότιου κυματοθραύστη.

Αλογόπορος (Τ.Κ. Τρικερίου)

Επέκταση της υφιστάμενης προβλήτας και ανακρηπίδωση του υφιστάμενου μετώπου.

Μύλος (Τ.Κ. Τρικερίου)

Καθαίρεση και ανακατασκευή του υφιστάμενου ημικατεστραμμένου κρηπιδώματος.

Γεροπλίνα (Τ.Κ. Τρικερίου)

Καθαίρεση των υφιστάμενων προβόλων, κατασκευή εξωτερικού προσήνεμου κυματοθραύστη και του παραλιακού κρηπιδώματος, διαμόρφωση χερσαίων χώρων και κατασκευή μικρής ράμπας για την ανέλκυση – καθέλκυση σκαφών.

Παλαιό Τρίκερι

Επέκταση της υφιστάμενης εξωτερικής προβλήτας, κρηπίδωση του παραλιακού μετώπου και κατασκευή νέας εγκάρσιας προβλήτας.

Αγία Κυριακή (Τ.Κ. Τρικερίου)

Επισκευή και αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών έμπροσθεν του οικισμού της Αγίας Κυριακής και διαμόρφωση κεκλιμένης ράμπας για την εξυπηρέτηση μικρού οχηματαγωγού.

Εγκεκριμένα και ενδεικτικά προτεινόμενα έργα στο λιμένα της Αγίας Κυριακής

Μηλίνα

Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου, προστασία ακτής έναντι διάβρωσης και δημιουργία Τουριστικού Λιμένα – Χωροθέτηση Υδατοδρομίου.

Κατηγιώργης (Τ.Κ. Προμυρίου)

Επέκταση του υφιστάμενου παραλιακού κρηπιδώματος, κατασκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών καθώς και χώρου για τη λειτουργία ελεγχόμενου χώρου στάθμευσης φορέων και οχημάτων και ανακατασκευή του υφιστάμενου κυματοθραύστη.

Μουρτιάς (Τ.Κ. Προμυρίου)

Έργα για την προστασία της ακτής.

Χόρτο (Τ.Κ. Αργαλαστής)

Επισκευή και αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών.

Περισσότερα Εδω