Στην αποκατάσταση της κοίτης του Πάμισου ποταμού εντός του οικισμού του Μουζακίου προχωρά η Περιφέρειά Θεσσαλίας με νέο έργο προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή έδωσε την έγκριση για την διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο του καθαρισμού της κοίτης καθώς και του πρανούς από φερτά υλικά, απορρίμματα και μπάζα στο τμήμα μεταξύ της παλαιάς και νέας γέφυρας, σε μήκος περίπου 180 μ., στο Μουζάκι. Σκοπός είναι η προσωρινή αποκατάσταση για την προστασία του κτιρίου του Δημαρχείου καθώς και του τμήματος του εναπομείναντος κτιρίου του Κέντρου Υγείας.

«Σε συνεργασία με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, τον Δήμαρχο Μουζακίου Φάνη Στάθη και τις τεχνικές μας υπηρεσίες προχωράμε ακόμη έναν αναγκαίο έργο για την αποκατάσταση τμήματος του Πάμισου ποταμού, μέσα στον αστικό ιστό του Μουζακίου» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους με τις δυνάμεις που διαθέτουμε και εργαζόμαστε καθημερινά για τη βελτίωση της καθημερινότητας. Η εποχή επιβάλλει βαθιές επεξεργασίες και συνδυαστικές ολιστικές πολιτικές αντίστοιχες των κινδύνων και των απειλών που μας περιβάλλουν. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τη φύση ως σύμμαχο και όχι σαν εχθρό. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να σχεδιάσουμε και να υλοποιούμε δράσεις «χρησιμοποιώντας» τη φύση και τις φυσικές διεργασίες, με λύσεις όπως αποκαταστάσεις υγροτόπων και πλημμυρικών περιοχών, επαναφορά του πλάτους των ποταμών στις αρχικές διαστάσεις, καθαιρέσεις αυθαίρετων και αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων ώστε να συμβάλουν στη μείωση των πλημμυρών» πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης.
Το έργο
Οι απαιτούμενες εργασίες που αφορούν στο τμήμα μεταξύ της παλαιάς και νέας γέφυρας στο Μουζάκι σε μήκος περίπου 180 μ. είναι:
• Καθαρισμός της κοίτης και
• Τοποθέτηση λιθορριπής για την ενίσχυση του πρανούς

Περισσότερα Εδω

Περισσότερα Εδω